Om oss

om oss_4.jpg

Wencon Brannteknikk AS ble etablert i 1989, og har siden den gang bygget opp spisskompetanse innenfor brannsikring.

Brannsikring er et omfattende fagområdet. Et komplisert og detaljert regelverk stiller høye krav til konkrete og sammensatte tiltak i byggverk samt dokumentasjon av disse. Wencon Brannteknikk har spesialisert seg på nettopp dette.– Alt innen produkter og tjenester som har med brannsikring å gjøre-vel og merke dokumentert brannsikring. Det er et viktig poeng. For det er alltid eieren av bygget som har ansvaret for at brannsikkerheten er i henhold til forskriftene.

 

 

 

 

 

Våre Tjeneste områder

  • Rådgivning
  • Brannvernleder
  • Inspeksjon, kontroll og service
  • Kurs,opplæring og øvelser
  • Etterlysende systemer
  • Branntetting og stål beskyttelse
  • Dører, luker og ventiler
  • Tegning og dokumentasjon
  • Brannvern utstyr