Passiv brannsikring

branntetting3.jpg

Hensikten med branntetting er å forhindre rask brann- og røykspredning fra en branncelle eller brannseksjon til resten av bygningen innen tidsperioden stilt til kontruksjonens brannmotstand.

Forskriften stiller helt bestemte krav om at kabler, rør, ventilasjonskanaler og andre komponenter som føres gjennom en branncellebegrensende bygningsdel, seksjoneringsvegg eller dekke, ikke skal svekke konstruksjonens brannmotstand.

  • Branntetting/isolering av ventilasjonskanaler.
  • Branntetting/isolering av rørgjennomføringer.
  • Branntetting/beskyttelse av elektriske kabler.

Brannisolering

Bygningsmaterialer endrer egenskaper ved påvirkning av høy temperatur. For å opprettholde funksjon og bæreevne isoleres enkelte bygningsdeler med ulike produkter. Vi utfører:

  • Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner
  • Brannteknisk oppgradering av stål og betong dekker.

Brannmotstand uten svake punkter

Wencon Brannteknikk leverer et bredt utvalg av produkter og tjenester som bidrar til å hindre brann- og røykspredning.

  • Branntetting
  • Brannisolering
  • Brannmaling
  • Branndører