HMS & KVALITET

Det viktigste for Wencon Brannteknikk AS er god hms og risiko forståelse, hvor alle våre ansatte bidrar til sikkerheten for seg selv, kollegaer,omgivelsene og våre kunder.

Rapportering system, HMS møter, internkontroll og godt arbeidsmiljø i bedriften bidrar til at vi imøtekommer våre egene, våre kunder og myndighetenes krav som stilles.

Wencon Policy

  • Null skader er ett overordnet mål.
  • Vi skal skape tillitt hos våre kunder og trygghet for våre ansatte.
  • Vi skal følge lover,forskrifter og etiske retningslinjer.
  • HMS er det viktigste interne arbeidsområdet.
  • Intet arbeid har prioritet over sikkerhet.
  • HMS er ett linjeansvar i hele bedriften.
  • Alle er ansvarlig for egen og andres sikkerhet.
  • Vi skal forebygge forurensning og redusere negativ miljøpåvirkning.
  • Alle har rett til å stoppe en jobb som går på bekostning av helse, miljø og sikkerhet.