INGENIØR & BRANNVERNLEDER

 Brannsikring.jpgWencon Brannteknikk har et tett samarbeid med Brannrådgivning Kåvenes og Sundene AS. Mange avvik og mangler som oppdages under en brannteknisk kontroll er vi avhengig av branningeniører til å beregne og vurdere tilstanden.

Gjennom oss tilbyr vi vi brannteknisk rådgivning, enten det gjelder nybygg, rehabilitering, ombygging, bruksendring eller oppgradering av det branntekniske sikkerhetsnivået.

Brannvernleder

Ved å velge en brannvernleder fra oss velger man også full kontroll og god oversikt over brannvern tiltak og branndokumentasjonen i bedriften. Wencon Brannteknikk tar grovarbeidet og bedriften sparer sine egne ansattes tid til å gjøre den jobben de er best til.

 • Rådgivning i forprosjekt
 • Brannteknisk prosjektering og kontroll
 • Utarbeidelse av branntekniske tegninger
 • Risikovurdering teknisk sikkerhetsnivå og bistand i vurdering av driftsforhold
 • Status og tiltaksrapport
 • Persontall beregning
 • Rådgivende ingeniør byggeteknikk
 • Utarbeidelse av komplett brannteknisk dokumentasjon
 • Bistand ved sluttbefaring
 • Vedlikeholdsplaner for alle bygg
 • Brannvernleder

Ansvar og godkjenninger