KONTROLL & SERVICE

kontrollogservice ny.jpg

Kontroll og service

Wencon Brannteknikk tilbyr et variert utvalg av kontroll og service avtaler til alle typer bygg og virksomheter.

En avtale kan blant annet være en årlig brannteknisk kontroll av bygget i forhold til foreliggende branntegninger, for å kontrollere brannbegrensende bygningsdeler og eventuelt nye gjennomføringer, hull og at dører virker som forutsatt, rømningsveier, håndslokker utstyr samt innhold i branndokumentasjon.

Etter hver kontroll utarbeides en brannteknisk kontrollrapport.

SERTIFISERTE TEKNIKKERE

Alle ansatte er sertifiserte av rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell og kan utføre alle typer kontroll og service på brannslokningsapparater og brannslanger.

 

 

 

.

Eksempler på service avtaler

  • Kontroll og service av håndslokkerutstyr iht. NS 3910 og NS-EN 671-3
  • Kontroll av branntekniske bygningsdeler
  • Kontroll av branndører
  • Kontroll av nødlys iht NEK NS 50172
  • Kontroll av rømningsveier
  • Kontroll av branndokumentasjon
  • Brannvernleder