KURS & ØVELSER

velse ferdig.jpg

Opplæring og øvelser

Det er avgjørende i en krisesituasjon at bedriftens ansatte har tilstrekkelig opplæring og øvelser i hvordan de skal forholde seg dersom en brann eller personskade oppstår.

For å sikre tilstrekkelig opplæring, anbefales at alle medarbeidere gjennomgår et kombinasjonskurs i brannvern og førstehjelp. Bedriften bør senere besørge at sikkerhetsnivået vedlikeholdes gjennom interne og regelmessige miniøvelser innen evakuering, kontroll av gjøremål og bruk av brannslokkningsutstyr.

Wencon Brannteknikk har lang erfaring i å gjennomføre forskjellige typer brannvernkurs og øvelser.

Av pedagogiske hensyn legger vi opp til mest mulig realistiske rammer rundt læringssituasjonene. Alle våre kurs er spesielt tilrettelagt for den brukergruppen disse er myntet på. Kursene gjennomføres internt hos bedriftens lokaler.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tilbyr flere typer kurs

  • Praktisk bruk av slokkematriell
  • Evakueringsøvelser
  • Brannvernkurs
  • Førstehjelpskurs
  • Brannvernlederkurs
  • Branntettekurs